Площадка за обучение по БДП

Площадка за обучение по БДП

Площадка за обучение по БДП

ОУ "Проф. Марин Дринов" е сред одобрените за финансиране училища с обхвата на дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2021 г., модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.