53-та среща на училищата, носещи името на проф. Марин Дринов

53-та среща на училищата, носещи името на проф. Марин Дринов

53-та среща на училищата, носещи името на проф. Марин Дринов

На 28 май 2022 г. се проведе традиционната среща на училищата, носещи името на проф. Марин Дринов.

Учителите от Панагюрище, София и Кюстендил за 53-та поредна година споделиха опит, представиха иновации в развитието на училищата си и си пожелаха, приятелството им да пребъде в името на общата кауза - образованието на младите хора.

 

Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора и на закритоМоже да е илюстрация на 2 души, изправени хора и на закрито