Грамота от Институт по български език

Грамота от Институт по български език

Грамота от Институт по български език

Учениците от 4б клас, с класен ръководител г-жа Нели Крайчева, получиха грамота от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.