"Българин да се наричам - първа радост е за мене..."

"Българин да се наричам - първа радост е за мене..."

"Българин да се наричам - първа радост е за мене..."

"Българин да се наричам-

първа радост е за мене..."

Учениците от 3а и 3б клас израбатиха книжки, посветени на националния празник на България-3 март.

Разказаха за миналото ни чрез картини, снимки и видеофилм.