Награди от конкурса „Само една планета"

Награди от конкурса „Само една планета"

Награди от конкурса „Само една планета"

Много награди получиха дриновските ученици от конкурса „Само една планета“, организиран от ЦПЛР-Панагюрище и със съдействието на „Асарел-Медет“.

Конкурсът е организиран по повод 5 юни – Световен ден на околната среда с цел засилване интереса на учениците към проблемите на екологията, формиране на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда; популяризиране уникалното богатство на българската природа, както и развитие на творческия потенциал на учениците.

Жури на конкурса бяха Недялка Наплатанова, директор на ЦПЛР-Панагюрище, Александра Пенева – старши експерт „Опазване на околната среда и управление на отпадъците“ в ОбА – Панагюрище и панагюрският художник д-р Николай Радулов, а специален гост на награждаването бе г-жа Цветана Чочева, гл. експерт „Връзки с обществеността“ – РИООСВ.

Отличени са:

В направление „ПЛАКАТ“

І – ІV клас

Първо място: Христина Георгиева от 2а клас с ръководител Пепа Машева;

Второ място за 3 б клас с ръководител Нели Крайчева;

Трето място за Цветелина Недялкова от 3 б клас с ръководител р-л Нели Крайчева;

В направление „ЕКОПОСЛАНИЯ“ в първа възрастова група І – ІV клас първо място е присъдено на Константин Шондев от 3 б клас с ръководител Нели Крайчева.

Във втора възрастова група V – VІІ клас:

Първо място за Невелина Джамбазова от 6б клас с ръководител Пепа Машева;

Второ място за Николай Цанев, Карина Марчева, Божидара Бакърджиева и Вяра Момчилова от 5а клас с ръководител Кристина Ралчева;

Трето място за Петя Милчева от 5а клас с ръководител Кристина Ралчева;

Поощрителни награди получиха:

Ралица Ракова от 1а клас с ръководител Кристина Ралчева;

Виктория Дудова от 2а клас с ръководител Кристина Ралчева;

Рая Мазникова от 3б клас с ръководител Кристина Ралчева; Диана Гевечанова, Божана Бакърджиева и Нели Ефтимова от 5а клас, ръководител Кристина Ралчева;

Мария Йончева от 5а клас, ръководител Нешо Гергинеков;

Мария Баирова от 5б клас с ръководител Кристина Ралчева;

Силвия Шопова, Димитър Панчовски, Ивомир Стоянов от 5в клас , ръководител Кристина Ралчева;

Гергана Сапункова и Мария Кършева от 5в клас с ръководител Нешо Гергинеков;

Наталия Тонева от 6б клас с ръководител Пепа Машева;

Габриела Спасова от 7а клас, ръководител Нешо Гергинеков;

Кристина Боекова, Моника Кавъркова, Сияна Вутова, Соня Джигова – 7б клас с ръководител Кристина Ралчева;

Габриел Стоянов от 7б клас с ръководител Нешо Гергинеков.

 

Може да бъде изображение с 4 души, изправени хора, цвете и на закрито