Общински ученически конкурс „Вълшебница есен“

Общински ученически конкурс „Вълшебница есен“

Общински ученически конкурс „Вълшебница есен“

ДРИНОВЦИ СРЕД НАГРАДЕНИТЕ В ОБЩИНСКИЯ КОНКУРС „ВЪЛШЕБНИЦА ЕСЕН“
За поредна година ЦПЛР-Панагюрище организира Общински ученически конкурс „Вълшебница есен“. Право на участие имаха всички деца и ученици от община Панагюрище, разделени в четири възрастови групи. За поредна година в него имаше изпратени творби и от други градове в България и чужбина.
Въпреки усложнената епидемична обстановка в условията на КОВИД-19 в конкурса взеха участие 120 индивидуални участници и 12 колектива. Ето и имената на дриновските ученици, които са сред наградените:
І. Направление - рисунка
Възрастова група от І – ІV клас
- ІІІ-то място –Цветелина Недялкова – ІІІ кл. ОУ „ Проф. М. Дринов”, р-л Нели Крайчева;
- ІІІ-то място - Христина Георгиева- ІІ кл. , ОУ „ Проф. М. Дринов”, р-л Павлинка Обретенова;
- ІІІ-то място – Йоана Тонева, І клас, ОУ „ Проф. М. Дринов”, р-л Нели Длъгнекова;
ІІ. Направление – Приложно изкуство – пана
Възрастова група от І – ІV клас
- ІІ-ро място – Константин Шондев, ІІІ клас, ОУ „ Проф. М. Дринов”, р-л Нели Крайчева;

- ІІ-ро място – Леа Топалова, ІІ клас, ОУ „ Проф. М. Дринов”, р-л Пенка Немигенчева;
ІІІ. Композиция с природни материали
Възрастова група от І – ІV клас
- ІІІ-то място - Мариан Райчев – ІІ клас, ОУ „Проф. М. Дринов”, р-л Пенка Немигенчева=