Компютърни рисунки по повод Деня на водата

Компютърни рисунки по повод Деня на водата

Компютърни рисунки по повод Деня на водата

Ученици на г-жа Кристина Ралчева създадоха компютърни рисунки, посветени на Деня на водата