Благотворителна изложба базар „Магията на Коледа”

Благотворителна изложба базар „Магията на Коледа”

Благотворителна изложба базар „Магията на Коледа”

19.12.2021 г.

По покана на учителя по изобразително изкуство Виолин Неделчев от 143-то ОУ „Георги Бенковски”- София, ОУ „Проф. Марин Дринов“ беше част от благотворителната изложба базар „Магията на Коледа”.

Детските рисунки бяха подредени под куполите на Ларгото в град София.

Изложбата с мото „Деца помагат на деца” се проведе под патронажа на Главния архитект на Столична община архитект Здравко Здравков.

Събраните средства ще бъдат дарени за закупуване на интерактивна учебна дъска за Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “Любен Каравелов”, където се настаняват деца, лишени от родителска грижа.

Със свои творби в благородната кауза се включиха нашите ученици – Анелия Аланджийска от 1а клас, Александра Мазникова от 2а клас, Виктория Дудова от 2а клас, Габриела Машева от 2 а клас, Николета Аланджийска от 2а клас, Христина Георгиева от 2а клас,  Румяна Костадинова от 4а клас,  Божидар Калпаков от 5а клас,  Анна Жиликова от 6а клас, Елена Влашкалиева от 6а клас, Мериан Инджова от 6 а клас и Божидар Шуманов от 6а клас , с ръководител г-жа Пепа Машева.