Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

На 12 май 2023 г. учениците от ОУ „Проф. Марин Дринов“ поеха управлението на училището за един ден. Денят на ученическото самоуправление се провежда за поредна година и е по инициатива на Ученическия съвет. Емоционално и много отговорно избраните заместници заеха местата на ръководството и изпълняваха задълженията си.

Ръководните и административни постове бяха разпределени след проведено гласуване от членовете на Ученическия съвет.

Директор в Деня на ученическото самоуправление бе Ивелина Шопова от 7в клас, подпомагана от заместник-директора Елена Влашкалиева от 7а клас. Административната дейност бе поверена на Габриела Стоянова от 7в клас. В ролята на библиотекар за един ден бе Никита Загорска от 7в клас. В медицинския кабинет с усмивка посрещаше Кристиана Чуклева от 7а клас.

За реда в училище се грижеха охранителите и дежурните учители Райко Куртев и Стефан Цветанков от 7а клас, Николай Костов, Иван Велев и Ивомир Стоянов от 6б клас и Мирела Оряшкова – 7в.

Фотограф на събитието бе Натали Панчовска от 7в клас.