150 години безсмъртие

150 години безсмъртие

150 години безсмъртие

Учениците от ГЦО с учители г-жа Мазнева, г-жа Милчева и г-жа Динева проведоха патриотично занятие "Апостоле, кажи ми...?"

Децата разсъждаваха за силата на саможертвата, за любовта към Отечеството и за смисъла на "чиста и свята република".

Рецитираха, пяха и ни дариха с надежда, че това поколение знае, почита и се прекланя пред светлото дело на Апостола.