Апостоле, от теб се учим всички!

Апостоле, от теб се учим всички!

Апостоле, от теб се учим всички!

Апостоле, от теб се учим всички!

Апостоле, ти пример си за нас!

България за теб е била всичко!

България е всичко и за нас!

Учениците от 2а клас, с класен ръководител г-жа Спаска Арбалиева, изработиха проекти, посветени на една от най-ярките личности в българската история - Васил Левски.