ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА, НАШЕТО ГОЛЯМО БОГАТСТВО

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА, НАШЕТО ГОЛЯМО БОГАТСТВО

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА, НАШЕТО ГОЛЯМО БОГАТСТВО

Учениците от 3б клас, с класен ръководител г-жа Нели Крайчева, разказаха за своите преживявания, мисли и истории за водата и опазване на околната среда чрез рисунки, презентации и изработване на табло с пейзажи от родния край.

Водата е важна за всички нас - тя е здраве, хармония, необходимост!