1.а клас

1.а клас

1.а клас

Класен ръководител г-жа Соня Кунчева

Приемно време - всеки първи вторник от месеца - 17:30 ч.

Консултиране по учебни предмети - петък, 11:30 ч.

Учител в група за целодневна организация - Нешка Сурлекова

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

1.а клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и лит ФВС Математика Български език и лит. ИУЧ Математика
2 Математика Български език и лит. Български език и лит. Български език и лит. ФВС
3 Родинознание Български език и лит. Български език и лит. Математика ИУЧ Български ез.и лит.
4 Технологии и предпр Математика ИУЧ Изобразит. изк. Изобразително изк. Музика
5 Спортни дейности Час на класа Музика Изобразително изк.  
6          

 

Дневен режим

Clock Alarm Clock GIF - Clock Alarm Clock Alarm - Discover & Share GIFs

 

 

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:35 35 мин
2  08:50  09:25 35 мин
3  09:40  10:15 35 мин
4  10:50  11:25 35 мин
5  11:40  12:15 35 мин