Ден на Земята в 1а клас

Ден на Земята в 1а клас

Ден на Земята в 1а клас

По повод 22 април - Ден на Земята, учениците от 1а клас, с учител г-жа Величка Палашева, подредиха изложба от рисунки и постери и заявиха, че Земята е наш общ дом и ние трябва да я запазим чиста!