Отбелязваме Международния ден на Добротата

Отбелязваме Международния ден на Добротата

Отбелязваме Международния ден на Добротата

По инициатива на представители на Ученическия съвет към училището за първа година бе отбелязан 17 февруари - Ден на спонтанните актове на доброта (Random Acts of Kindness Day). Това е една от новите инициативи на международните благотворителни организации. Този ден се отбелязва, независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения, защото доброто не зависи от външните ни белези. За Добротата китайският мислител и философ Конфуций казва:

„Този, чието сърце е настроено дори за малко доброта, няма да отхвърли никого“.

„Който наистина е добър, никога не може да бъде нещастен. Който наистина е мъдър, никога не може да бъде объркан“.

Не причинявай на други това, което не искаш теб да сполети“.

Затова на вратата към фоайето на първия етаж бяха залепени пожелания и усмивки, отправени към ученици и учители от представителите на Ученическия съвет.