Изграждане на училищна STEM среда

Изграждане на училищна STEM среда

Изграждане на училищна STEM среда

 

В навечерието на светлия християнски празник Рождество Христово, на 22.12.2022 г., в ОУ „Проф. Марин Дринов“ се състоя представяне на резултатите от работата по първата тема „От зърното до хляба“ в рамките на обучението в STEM център „Знание в действие“.

В продължение на почти три месеца учениците наблюдаваха, анализираха, изчисляваха, проектираха, творяха. Палитра от емоции завладяваше техните сърца.

В темата „От зърното до хляба“  има дълбока символика - така както семената покълват, развиват се, избуяват, за да се превърнат накрая в хляб за нашата трапеза, така и зрънцата на науката и знанието, посети в детските сърца се развиват и превръщат децата в знаещи, можещи, уверени в себе си млади хора.

Ръководството на училището и учителите от STEM обединението сърдечно благодарят на учениците и техните родители за съпричастността и партньорството при реализиране на проектната идея.

Снимки от събитието

Електронна книжка „Коледни рецепти“ – продукт от дейността на STEM център „Знанието в действие“ по темата „От зърното до хляба“

 

 

Днес за нас е дългоочакван и вълнуващ ден. Ден, в който смело прекрачваме в бъдещето, а кодът на бъдещето в образованието са дигиталните умения и иновациите в училище.

На 23 май, в навечерието на най-българския празник, официално бе открит STEM център „Знание в действие“, реализиран по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката.

STEM означава наука, технологии, инженерство и математика. Обучението по STEM насърчава учениците да мислят извън рамките. Ние вярваме, че най-важните открития често се случват, когато знанията по различните учебни предмети се припокриват и развиват уменията, които биха помогнали за създаването на успешни граждани на 21-ви век – притежаващи адаптивност, креативно и критично мислене и способности за качествено общуване.

Наши официални гости бяха: г-жа Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ Община Панагюрище, г-жа Дора Дулчева – началник на РУО град Пазарджик, г-жа Светлана Парашкевова от „Оптикс“ АД – представител на партньора ни по проекта, г-жа Пепа Филина – общински съветник, г-жа Ваня Костадинова – председател на Училищно настоятелство „ЗОРА“, експерти от РУО-Пазарджик, родители от Обществения съвет и Училищното настоятелство.

Директорът на училището, г-жа Екатерина Футекова, приветства присъстващите и благодари за безрезервната подкрепа на ръководството на община Панагюрище и на партньора ни „Оптикс“ АД. Сърдечна благодарност изказа към екипа по проекта, към дарителите, подпомогнали изграждането на центъра – „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов, „Астроида“ ООД с управител г-н Коста Терзиев, „Микро Вю Ендоскопи Оптик“ АД с изпълнителен директор г-н Марин Филин, както и към всички, които с идеи, доброволен труд и морална подкрепа направиха възможна реализацията на проекта.

Приветствия отправиха г-жа Галина Матанова и г-жа Дора Дулчева.

Г-жа Футекова, г-жа Матанова и г-жа Дулчева разрязаха лентата и откриха новата придобивка на ОУ "Проф. Марин Дринов" - STEM център "Знание в действие".

Поздравителни адреси по повод откриването на центъра получихме от нашия партньор по проекта „Оптикс“ АД с изпълнителен директор инж. Иван Чолаков и от "Асарел-Медет" АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов.

Снимки от събитието

Училищният проект се изпълнява с подкрепата на Община Панагюрище, а бизнес партньор е една от водещите фирми в града - „Оптикс“ АД Панагюрище с изпълнителен директор инж. Иван Чолаков.

В училището се изгражда иновативен учебен център „Знание в действие“, модел на бъдещата среда на учене –  отворена, вдъхновяваща, творческа, такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.

STEM центърът  се състои от няколко зони:

  • Виртуална лаборатория - за по-детайлно, ясно визуализирано и практически ориентирано усвояване на теоретичните познания в STEM дисциплините.
  • Практическа лаборатория - за провеждането на практическа и експериментална дейност в областта на природни науки, математика и изкуства.
  • Станция „Креативност“  - за стимулиране на екипната работа и креативността на учениците.
  • Мултифункционално пространство – за събирания, изложби, обсъждания, прожекции и други дейности от училищния живот.

Към STEM центъра има методически кът за учителите и зони за отдих и за самостоятелно учене.

С реализацията на проекта учениците ще бъдат поставени в отговорна и активна позиция за  трансформиране на системата от получаване на готови знания в самостоятелно познание, в нови дейности, в нов вид педагогическо общуване.