Лекоатлетически крос "Дринов"

Лекоатлетически крос "Дринов"

Лекоатлетически крос "Дринов"

На 10 октомври в градския парк се проведе лекоатлетически крос „Дринов“, посветен на 185-та годишнина от рождението на проф. Марин Дринов и 70-та годишнина от основаването на училището. В него взеха участие учениците от втори до четвърти клас.
Ето и победителите:
II клас
момичета
I място – Златомира Андонова – IIв клас
II място – Пламена Пежева - IIа клас
III място – Соня Стефанова - IIб клас
момчета
I място – Васил Иванов – IIа клас
II място – Стилиан Узунов - IIв клас
III място – Иван Спасов - IIв клас
III клас
момичета
I място – Йоана Иванова – IIIа клас
II място – Надежда Бобекова - IIIа клас
III място – Нияна Васева - IIIа клас
момчета
I място – Дилян Стайков – IIIа клас
II място – Манол Кънев – IIIа клас
III място – Рад Геров - IIIа клас
IV клас
момичета
I място – Виктория Дудова – IVа клас
II място – Христина Георгиева - IVа клас
III място – Зара Влайкова - IVа клас
Награда получи и Анна Бурова от IVа клас.
момчета
I място – Никола Петков – IVб клас
II място – Мартин Узунов - IVа клас
III място – Иван Панчовски - IVб клас
Г-жа Богдана Шишкова – заместник-директор, връчи на отличените спортисти грамоти и награди.