2.а клас

2.а клас

2.а клас

Класен ръководител г-жа Величка Палашева

 

Приемно време – всеки първи вторник от месеца – 17:30 ч.

Консултиране по учебните предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024г. - вторник, 12:20 ч.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден г-жа Генка Милчева

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

 

  2 а клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Български език и лит. Математика Български език и лит. ИУЧ Математика
2 Български език и лит. Български език и лит. Български език и лит. Математика ИУЧ Български ез.и лит.
3 Български език и лит. Технологии и предпр. Български език и лит. Английски език ИУЧ Български ези и лит.
4 ФВС Математика Изобразително изк. Музика ФВС
5 Родинознание Час на класа Изобразително изк. Спортни дейности  Музика
           

 

Дневен режим 

 

Безплатен анимиран часовник, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:35 35 мин
2  08:50  09:25 35 мин
3  09:40  10:15 35 мин
4  10:50  11:25 35 мин
5  11:40  12:15 35 мин
6  12:30  13:05 35 мин