Спечелен проект в Националната кампания „Чиста околна среда“

Спечелен проект в Националната кампания „Чиста околна среда“

Спечелен проект в Националната кампания „Чиста околна среда“

ОУ „Проф. Марин Дринов“ е с класиран проект в конкурса за 2023 г. на ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Проектът „Мисли и действай зелено“ е на стойност 7500 лв., а срокът за изпълнение е до 31 октомври 2023 г.

Проектът предвижда създаване на кът за учене и отдих на открито в училищния двор и провеждане на дейности, свързани с опознаване и опазване на околната среда.

Предвидените дейности са пряко свързани с образователно-възпитателния процес по родинознание, човекът и природата, човекът и обществото, биология и здравно образование.

Чрез организираните и проведени дейности по проекта ще се даде даде възможност на всеки ученик в ОУ „Професор Марин Дринов” да осъзнае, че опазването на природата е въпрос на отговорност и граждански ангажимент на всеки един от нас.