Дни на четенето в ОУ "Проф. Марин Дринов"

Дни на четенето в ОУ "Проф. Марин Дринов"

Дни на четенето в ОУ "Проф. Марин Дринов"

ОУ „Проф. Марин Дринов“ се включва в Дните на четенето под надслов „Четенето - ключ към познанието“. Инициативата е на РУО, град Пазарджик, по повод Деня на народните будители и за насърчаване на четенето и грамотността.
На 24 октомври в училищната библиотека гостуваха децата от III група на ДГ „Брезичка“ с учител Юлия Михлюзова. Те с интерес изслушаха приказката „Елмър на кокили“ на Дейвид Маккий, прочетена от училищния библиотекар, след което изработиха станалото им любимо слонче Елмър.
Емоционалната среща приключи с благодарност и подарък - книга с приказки за училищната библиотека.
 
На 26 октомври в библиотеката на училището ученици от 5.б клас прочетоха пред учениците от 3.в клас разказа „Приятели“ на Емилиян Станев. За по-емоционалнвото и образно представяне на творбата бе използван камишибай театър – древно японско изкуство за разказ по картини. В случая петокласниците използваха собствени рисунки върху текста.
По-малките ученици изразиха желанието си да могат да четат така увлекателно, както го направиха новите им приятели.
Учениците от VI в клас участваха в дискусия на тема "Прочети тази книга", в която споделиха читателските си интереси и своето виждане за ползите от четенето.
Слушаха и сами прочетоха откъси от избрани книги на съвременни автори, след което коментираха коя от тези книги ще прочетат.
 
На 27 октомври учениците от 6.а клас се убедиха, че "четенето е ключ към познанието".  Урокът по география и икономика „Население на Южна Америка“ се проведе в училищната библиотека с партньорството на училищния библиотекар. Учениците бяха поставени в ролята на откриватели и изследователи. Учителят по география Магдалена Македонска предварително разпредели учениците в четири екипа. На всеки екип бяха поставени конкретни въпроси: за броя на населението на континента, сравнено с броя на населението на другите континенти; език, религия, бит на населението; любопитни факти за местното население и култура; държави на континента.
Четирите групи ученици търсиха, анализираха и синтезираха необходимата им информация, използвайки различни източници – енциклопедии, атласи, интернет сайтове, след което представиха данните в таблица, стълбовидна диаграма, работен лист и презентация.
Накрая всички екипи представиха своите резултати. Учениците провериха знанията си си като направиха изводи и обобщение от представената информацията.