2а клас - "Буден клас" във втори етап на конкурса

2а клас - "Буден клас" във втори етап на конкурса

2а клас - "Буден клас" във втори етап на конкурса

Поздравления за учениците от 2а клас и техния класен ръководител, г-жа Спаска Арбалиева, които спечелиха приза „Буден клас“ във втория етап на конкурса, възрастова група 1-4 клас.

Конкурсът е обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище /МКБППМН/ и е под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“. Целта на инициативата „Буден клас” е да въздигне любовта към родното училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, огласяване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции.

На 5 април 2023 г. победителите бяха наградени от г-жа Мария Джамбазова – секретар на МКБППМН, с плакет, грамота и предметни подаръци.