"Остави всичко и чети", 2022

"Остави всичко и чети", 2022

"Остави всичко и чети", 2022

12 април е дата, известна у нас като Ден на космонавтиката. Но освен това е и ден, посветен, в повечето страни в Европа и Америка, на четенето - D.E.A.R. Day (Drop Everything And Read – Остави всичко друго и чети).

За поредна година Детски книги / Detskiknigi.com в партньорство с Българската библиотечна асоциация и Фондация "Глобални библиотеки -България" инициираха провеждането на този ден. Той е българското продължение на паневропейската инициатива „Европа чете“, организирана от EU Read. В уебсайта Detskiknigi.com е създадена карта на четящите българи по света, заявили предварително своето участие. Отбелязани сме и ние - ОУ "Проф. Марин Дринов" град Панагюрище. За този ден училищната библиотека стана инициатор на това събитие с цел насърчаване на четенето за удоволствие. Ученици от първи до седми клас, в часовете по литература и часа на класа, отделиха време за четене на глас и се насладиха на прочетеното от световната детска класика, както и от съвременните детски книги, номинирани за наградата на децата "Бисерче вълшебно".