Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

23.02.2022 г.

За поредна година учениците и учителите от ОУ "Проф. Марин Дринов“ отбелязаха Деня на розовата фланелка.

На 23 февруари 2022 г. дриновци показаха своята позиция на неприемане на тормоза в училище. Всеки клас се включи с инициативи. Бяха направени тематични кътове. През голямото междучасие ученици и учители направиха розово сърце, а в небето полетяха розови балони.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува и ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза ВСЕКИ ДЕН.

Нека училището бъде място за приятелство и пространство за изява на знанията и уменията!