6.а клас

6.а клас

6.а клас

Класен ръководител г-жа Иванка Кавъркова

 

Приемно време – всеки първи вторник от месеца – 17:30 ч.

Консултиране по учебните предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024г. - ГРАФИК

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

6.а клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и лит. История и цивилизации Математика  Английски език Български език и лит.
2 Математика Изобразително изк. Български език и лит. Човекът и природата Български език и лит.
3 Английски език ФВС Български език и лит. Математика Математика
4 ФВС Математика География и икон. Музика ФВС
5 ИУЧ Български ез.и лит. ИУЧ Математика Технологии и предпр. Български език и лит. Човекът и природата
6 Човекът и природата География и икон. КМ и ИТ История и цивилизации Английски език
7 Изобразително изк. Час на класа   Спортни дейности Музика
           

 

Дневен режим

 

Simple Clock Animation by Danny Perry on Dribbble

 

 

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  08:50  09:30 40 мин
3  09:40  10:20 40 мин
4  10:50  11:30 40 мин
5  11:40  12:20 40 мин
6  12:30  13:10 40 мин
7  13:20  14:00 40 мин