Общински ученически конкурс „България – късче от рая“

Общински ученически конкурс „България – късче от рая“

Общински ученически конкурс „България – късче от рая“

На 22.03.2022 г. в ТДП бяха наградени победителите в Общинския ученически конкурс „България – късче от рая“, посветен на Националния празник на България и 146 годишнина от Априлското въстание.

Отличените дриновци са:

Раздел „Рисунка“

Първа възрастова група І-ІІ клас

1-во място за Христина Георгиева от 2а клас с ръководител Пепа Машева и за Димана Кроснарова от 1а клас с ръководител Спаска Арбалиева.

3-то място – Яна Михова и Йоана Тонева от 1а клас с ръководител Нели Длъгнекова.

Втора възрастова група: ІІІ – ІV клас

3-то място – Цветелина Недялкова от 3б клас с ръководител Нели Крайчева.

В раздел „Макети“ колективна награда е присъдена на ГЦОУД - 2а клас с ръководител Пенка Немигенчева.

Второ място за литературно творчество за учениците от 3 б клас с ръководители Нели Крайчева и Мария Кроснарова.