3 март - Ден на Освобождението

3 март - Ден на Освобождението

3 март - Ден на Освобождението

Учениците от 4 а клас на ОУ "Проф.Марин Дринов", с класен ръководител Величка Палашева, отбелязаха Националния празник на България - 3 март. Те изработиха интересни презентации и проекти, чрез които изразиха своята почит към нашите национални герои.