Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

В Международния ден на толерантността, 16.11.22г., учениците от 4а и 4б клас, с кл. ръководители г-жа Соня Кунчева и г-жа Нели Крайчева, изразиха своето позитивно отношениe един към друг чрез жестове, поздрави и игри. Припомниха какво е това толерантност и кои са проявите на нетолерантност. Дадоха пример за качества, присъщи на толерантния и нетолерантния човек.

Калин Гарноев от 4а клас бе подготвил малка изненада за своите съученици – стикери „Нека бъдем толерантни!“, които г-жа Кунчева закачи на ревера на всеки ученик.

Представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) по случай Международния ден на толерантността раздадоха флаери на учениците, като чрез тях ги запознаха с 10-те златни правила на толерантността.