Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Важни контакти за подаване на сигнал при кибертормоз и получаване на консултация:
Национална телефонна линия за деца  116 111 към Държавната агенция за закрила на детето. Линията е на разположение денонощно. Обаждането е напълно безплатно.

ГДБОП – отдел „Киберпрестъпност“ www.cybercrime.bg

Център за безопасен интернет тел. 124 123; www.safenet.bg

 

 

 

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

 

Съвети за интернет безопасност

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

 

Наръчник за видовете онлайн тормоз