Ден на Земята в 3.в клас

Ден на Земята в 3.в клас

Ден на Земята в 3.в клас

По повод 22 април – Деня на Земята, от НЧ „Св. Боян Княз Български - 2006“ подариха на училището ни две иглолистни дървета.
Учениците от 3.в клас с класен ръководител г-жа Радка Салкова поеха ангажимента да се грижат за тях и да допринесат за по-зелена и уютна обстановка в училищния двор.
Нека всеки от нас даде своя принос за опазване и подобряване на околната среда!