Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление

По инициатива на Ученическия съвет на 13 май (петък) се проведе Ден на ученическото самоуправление в ОУ „Проф.Марин Дринов”.

Ученици от различни класове „поеха” управлението на училището. След проведено гласуване на директорския пост застана Сияна Вутова от VІІб клас, а мястото на заместник-директора зае Николета Христоскова от VІІв клас. Длъжността ЗАС бе изпълнявана от Ивелина Шопова от VI в клас, а технически секретар бе Анна Жиликова от VIа клас. Библиотеката бе поверена на Габриела Спасова и Катрин Радивчева от 7а клас. За реда и дисциплината в училище отговаряха седмокласниците Габриел Стоянов, Георги Пенчев, Георги Тодореев, Георги Бойчев, Даниел Капитански, Ивайло Влахов и Петър Михов. В медицинския кабинет усмихнато ни посрещаха Деница Талатинова от VІІа клас и Невелина Джамбазова от VІб клас.

Над 100 ученици от различни класове заместиха в учебните часове учителите.

Изключително отговорно и с желание всички изпълняваха своите задължения.