На 25 май 2022 г. се проведе Ден на спорта и туризма, финансиран по програма „ПАНАГЮРИЩЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2022“

На 25 май 2022 г. се проведе Ден на спорта и туризма, финансиран по  програма „ПАНАГЮРИЩЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2022“

На 25 май 2022 г. се проведе Ден на спорта и туризма, финансиран по програма „ПАНАГЮРИЩЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2022“

Организираха се походи с участието на всички ученици, като класовете бяха разпределени по лъчове. На определените места се проведоха различни състезания. Първолаците мериха сили в щафетно състезание „Весела спортландия". Учениците от втори и трети клас с удоволствие се включиха в състезанието „Бързи, смели и добри с весели игри“. Четвъртокласниците търсиха скритото съкровище. Децата от пети клас показаха спортни умения в щафетни игри. Шестокласниците се учиха да се ориентират с карта и компас. Учениците от седми клас избираха място за бивак, усвоиха умения за разгъване и сгъване на палатка и участваха в състезание.

Денят премина с много вълнения и положителни емоции.