Втора двойка щъркели на нашия покрив

Втора двойка щъркели на нашия покрив

Втора двойка щъркели на нашия покрив

Щастливи сме, че и във второто гнездо на училищния покрив се засели двойка щъркели