2.в клас

2.в клас

2.в клас

Класен ръководител г-жа Донна Елшишка

 

Приемно време – всеки първи вторник от месеца – 17:30 ч.

Консултиране по учебните предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024г. - вторник, 12:20 ч.

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден г-жа Генка Милчева и г-жа Диляна Мазнева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

2. в клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и лит. Математика Български език и лит. Български език и лит. Английски език
2 ФВС Български език и лит. Български език и лит. Български език и лит. ИУЧ Математика
3 Английски език Български език и лит. Родинознание Математика ИУЧ БЕЛ
4 Математика Технологии и предпр. Музика  ФВС Изобразително изк.
5 Музика Час на класа Спортни дейности ИУЧ Изобразително изк. Изобразително изк.
           

 

Дневен режим

 

 

Clock Gif - IceGif

 

 

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:35 35 мин
2  08:50  09:25 35 мин
3  09:40  10:15 35 мин
4  10:50  11:25 35 мин
5  11:40  12:15 35 мин
6  12:30  13:05 35 мин