6.в клас

6.в клас

6.в клас

Класен ръководител г-жа Елена Савова-Гергинекова

Приемно време – всеки първи вторник от месеца – 17:30 ч.

 

Консултиране по учебните предмети през първия учебен срок на учебната 2023/2024г. - ГРАФИК

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

6.в клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изк. Английски език Български език и лит. Математика Математика
2 Български език и лит. Математика Математика История и цивилизации Английски език
3 Човекът и природата Човекът и природата ФВС ФВС Български език и лит.
4 Математика Български език и лит. Човекът и природата Български език и лит. История и цивилизации
5 География и икон. Български език и лит. ИУЧ Математика Музика ИУЧ Български ез.и лит.
6 Музика ФВС Изобразително изк. Английски език Технологии и предпр.
7 Спортни дейности Час на класа КМ и ИТ География и икон.  
           

 

Дневен режим

 

File:Alarm Clock Animation High Res.png - Wikimedia Commons

 

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  08:50  09:30 40 мин
3  09:40  10:20 40 мин
4  10:50  11:30 40 мин
5  11:40  12:20 40 мин
6  12:30  13:10 40 мин
7  13:20  14:00 40 мин