Открит урок по ФВС

Открит урок по ФВС

Открит урок по ФВС

На 8.11.2022 г. в ОУ „Проф. Марин Дринов“ се проведе открит урок по физическо възпитание и спорт в 4б клас под ръководството на учителя Николай Карагьозов. Темата бе „Подаване с една ръка на хандбална топка“. По време на урока учениците показаха своите умения и качества в различни спортни активности, съпроводени с екипност, съпричастност, толерантност, дисциплина и емоционални моменти.

Гости на урока бяха директорът на училището г-жа Екатерина Футекова, заместник-директорът г-жа Богдана Шишкова и начални учители от училището.