Да бъде и да пребъде Празникът на българския дух и на българското слово!

Да бъде и да пребъде Празникът на българския дух и на българското слово!

Да бъде и да пребъде Празникът на българския дух и на българското слово!