Награждаване на учители и ученици

Награждаване на учители и ученици

Награждаване на учители и ученици

На 22 май 2023 г. в очакване на един от най-светлите празници - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - по традиция бяха наградени изявените учители и ученици.

Г-жа Екатерина Футекова – директор на училището, обяви носителите на отличието „Учител на годината“ в ОУ „Проф. Марин Дринов“ за 2023 година. Наградата „Учител на годината в начален етап” получава г-жа Величка Палашева – старши учител в начален етап. Г-жа Палашева е носител и на наградата „Учител на годината“ в категория „Начален етап на основна образователна степен“ в община Панагюрище. Призът „Учител на годината в прогимназиален етап“ е за г-жа Магдалена Македонска - старши учител по история и цивилизации и география и икономика.

Награди получиха всички ученици, които през тази учебна година участваха активно в живота на училището и разнасяха славата на дриновци, постигайки успехи в областта на науката, изкуствата, спорта.