Вода за всички! Всеки е важен!

Вода за всички! Всеки е важен!

Вода за всички! Всеки е важен!

Учениците от 4б клас, с класен ръководител Нели Крайчева, в часа по изобразително изкуство твориха на тема: "Водата е живот".

Четвъртокласници рисуваха водата като среда на живот, вечния ѝ кръговрат и значението за всички нас.