"Всичко, което съм правил, съм правил за България"

"Всичко, което съм правил, съм правил за България"

"Всичко, което съм правил, съм правил за България"