Табло на времето

Табло на времето

Табло на времето

За да се ориентираме във времето е необходимо да знаем по-важните исторически години.

В часовете по история и цивилизации учениците от 6б клас, с учител г-жа Цветелина Ушева, създадоха табло на времето, в което подредиха в хронологичен ред най-важните изучени години. Този начин улеснява запомнянето им и спомага за извеждане на причинно-следствени връзки.