Урок по родолюбие

Урок по родолюбие

Урок по родолюбие

На 21 октомври с участниците в клуб „Българското наследство“  се проведе урок по родолюбие, посветен на патрона на нашето училище – проф. Марин Дринов. Учениците представиха факти за живота и делото на Дринов, прочетоха есета и стихотворения на бивши наши възпитаници.

В края на урока, след тържественото обещание „България в сърцето си да пазя, с наука да прославя българското име“, учениците бяха поздравени от госпожа Богдана Шишкова, ръководител на клуба.