Награждаване на изявените учители и ученици

Награждаване на изявените учители и ученици

Награждаване на изявените учители и ученици

На 23 май 2022 г., в очакване на един от най-светлите празници - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност - по традиция бяха наградени изявените учители и ученици. Г-жа Екатерина Футекова – директор на училището, обяви носителите на отличието „Учител на годината“ в ОУ „Проф. Марин Дринов“ за 2022 година. Наградата „Учител на годината в начален етап” получи г-жа Диляна Мазнева – старши учител в начален етап. Г-жа Мазнева е носител и на наградата „Учител на годината“ в категория „Начален етап на основна образователна степен“ в община Панагюрище.

Призът „Учител на годината в прогимназиален етап“ е за г-жа Янка Кокотанекова - учител в прогимназиален етап.

Г-жа Футекова благодари на всички учители и служители, които през месец ноември се включиха в тестването на учениците и направиха възможно връщането им в училище след поредното обучение в електронна среда.

Бяха наградени учениците, които през тази учебна година участваха активно в живота на училището и разнасяха славата на дриновци, постигайки успехи в областта на науката, изкуствата, спорта.