Нови спечелени проекти в ОУ "Проф. Марин Дринов"

Нови спечелени проекти в ОУ "Проф. Марин Дринов"

Нови спечелени проекти в ОУ "Проф. Марин Дринов"

За първа учебна година училището ни ще работи по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. В основата на спечеления проект е съвместният успех на Йордан Генов, класиран за национален кръг на олимпиадата по география и икономика през учебната 2022-2023 г., и на неговия учител – г-жа Магдалена Македонска. Целта на заложените дейности е създаване на условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в областта на географията и икономиката.

За втора поредна година продължава работата по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, модул „Изкуства“ с функционирането на група за български народни танци „Дриновски средногорци“ и вокална група „Музикален глобус“. Ръководители на групите са г-жа Елеонора Найденова и г-жа Пепа Филина.

Пожелаваме приятни емоции в бъдещата работа и много успехи!