Откриване на четвъртото Детско полицейско управление

Откриване на четвъртото Детско полицейско управление

Откриване на четвъртото Детско полицейско управление

На 11 октомври 2022 г. в Актовата зала на училището се даде старт на четвъртото Детско полицейско управление.

Гости на събитието бяха г-н Трендафил Величков – областен управител, г-н Никола Белишки – кмет на Община Панагюрище, ст. инсп. М. Панайотова – областен координатор на ДПУ. В залата присъстваха и представители на предишните три детски полицейски управления.

В двугодишния проект ще участват учениците от IIIа клас с класен ръководител Павлинка Обретенова и учител в ЦДО Пенка Немигенчева.

Ст. инспектор Павлин Караколев и директорът ОУ „Проф. Марин Дринов“ г-жа Екатерина Футекова подписаха двустранно споразумение за сътрудничество. От своя страна децата положиха тържествено клетва. Доброволците получиха със съдействието на общинска администрация шапки, които носят символите на „Детското полицейско управление“.