Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022-2023 г.

Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022-2023 г.

Общински кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022-2023 г.

На 27.02.2023 г. ОУ „Проф. Марин Дринов“ бе домакин на общинския кръг на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022-2023 г.

В състезанието участваха училищни отбори на ОУ „Проф. Марин Дринов, ОУ „20 април“, СУ „Нешо Бончев“ и ПГИТМТ в две състезателни групи – V-VII клас и VIII-X клас.

Състезанието и за двете състезателни групи протече в две части - писмен и практически тест. Писмените тестове се решаваха отборно, а в практическия тест отборите участваха с двама състезатели.

В Първа състезателна група - V-VII клас отборът на ОУ „Проф. Марин Дринов“ събра най-голям брой точки от писмения и практическия тест и завоюва първото място. На второ място е отборът на ОУ „20 април“ и на трето място - СУ „Нешо Бончев“.

Във Втора състезателна група - VIII-X клас на първо място се класира отборът на СУ „Нешо Бончев“, а на второ място – отборът на Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм.

Благодарност към всички участници за отличното им представяне.

Отборите на ОУ „Проф. Марин Дринов“ и СУ „Нешо Бончев“ ще представят община Панагюрище на Областния кръг. Пожелаваме им успех!

Сърдечни благодарности за оказаното съдействие и подкрепа на мл. инсп. Йовко Йовков – младши автоконтрольор, звено „Пътен контрол“ към РУ-Панагюрище и мл. инсп. Васил Крушевски – ООР, звено ППД към РУ-Панагюрище.