3.а клас

3.а клас

3.а клас

Класен ръководител г-жа Спаска Арбалиева

 

Приемно време – всеки първи вторник от месеца – 17:30 ч.

Консултиране по учебните предмети  - понеделник, 12:30 ч.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден г-жа Нели Длъгнекова

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмично разписание за втори учебен срок

 

3.а клас
  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и общ. Български език и лит. Български език и лит. Математика ИУЧ Български език и лит.
2 Български език и лит. Български език и лит. Български език и лит. ФВС ИУЧ Български език и лит.
3 ФВС Човекът и общ. Математика Български език и лит. Английски език
4 Човекът и природата ФВС Технологии и предпр. Български език и лит. ИУЧ Математика
5 Комп. моделиране Математика Английски език Английски език Изобразително изк.
6   Час на класа
Спортни дейности Музика Изобразително изк.

 

Дневен режим

Wake Up Sticker for iOS & Android | GIPHY

 

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  08:50  09:30 40 мин
3  09:40  10:20 40 мин
4  10:50  11:30 40 мин
5  11:40  12:20 40 мин
6  12:30  13:10 40 мин