Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Национална програма „Заедно за всяко дете“

ОУ „Проф. Марин Дринов“ е с одобрен проект по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Стойността на проекта е 3000 лв. и дейностите ще се изпълняват през учебната 2022-2023 година.