Акция на родителите и учениците от 2а клас

Акция на родителите и учениците от 2а клас

Акция на родителите и учениците от 2а клас

По инициатива на учениците и родителите от 2а клас и с подкрепата на класния ръководител г-жа Спаска Арбалиева бе обновена откритата класна стая в двора на училището. В резултат на съвместните усилия на деца и родители масите и пейките са лакирани, посадени са виещи се растения. С много труд, емоции и усмивки завърши днешната кампания.

Искрено благодарим на родителите за съпричастността и партньорството и на г-н Цветан Гевечанов, бивш наш възпитаник за оказаното съдействие!