Благодарим Ви!

Благодарим Ви!

Благодарим Ви!

16.11.2021 г.

Ръководството на ОУ „Проф. Марин Дринов“ и класните ръководители на паралелките, които от днес, 16.11.2021 г., се завърнаха присъствено в училище, изказват своите най-искрени благодарности на родителите, включили се като доброволци в тестването на децата.
С общи усилия се справихме успешно с поредното предизвикателство!