22 февруари - Ден на розовата фланелка

22 февруари - Ден на розовата фланелка

22 февруари - Ден на розовата фланелка

От 20 до 22 февруари в училището се проведоха редица мероприятия, посветени на Международния ден срещу тормоза в училище.

Младежите от Общински Ученически Парламент Панагюрище гостуваха на петокласници в часа на класа. Чрез дискусии и игри бяха обсъдени теми касаещи тормоза и насилието, както и приятелството.

Учениците от ГЦОУД, с учител Янка Кокотанекова, изработиха  табла, които поставиха на видно място в училището. Така те призоваха „НЕ“ на насилието, „ДА“ на приятелството".

Учениците от 2а клас, с класен ръководител г-жа Спаска Арбалиева, си размениха цветя, изработени от тях и с удоволствие участваха в играта "Подай ръка, кажи добра дума".

Учениците от 2в клас, с класен ръководител г-жа Радка Салкова, проведоха беседа за ПРИЯТЕЛСТВОТО, ДОБРОТАТА И ЩЕДРОСТТА. Всички ученици участваха в анкета, която им помогна да си отговорят на жизненоважни въпроси като до колко са готови да помогнат на свой съученик и да бъдат състрадателни, обичат ли да дават от себе си, искат ли хората около тях да бъдат щастливи. След това те създадоха свое ДЪРВО НА ПРИЯТЕЛСТВОТО, което окичиха с розови фланелки и сърца и казаха твърдо „НЕ“ на тормоза, „ДА“ на приятелството“.

Учениците от 3б клас, с класен ръководител г-жа Воденичарова, също не останаха безразлични към Световния ден против тормоза в училище. Те проведоха тренинг „Как да общуваме без бой и обиди“. Учениците бяха разделени на три групи, като на всяка бяха раздадени по няколко казуса. Участниците в групата трябваше да ги обсъдят и да определят как да ги решат - с добро или с обида. После отборите презентираха своите решения. Часът завърши с групова дискусия по повод насилието и по мнение на учениците беше много интересен, различен и интригуващ.

Децата от 3а клас, с учители Павлинка Обретенова и Пенка Немигенчева, изразиха своята позиция на неприемане на тормоза в училище чрез рисунки и послания върху розови балони. Те заявиха "Ние можем да бъдем добри!".

Учениците от 4а и 4б клас, с класни ръководители Соня Кунчева и  Нели Крайчева изработиха постери и  табла, с които отправиха своите послания за толерантност, подкрепа, разбиране, доброта... 

На 22 февруари учителите и учениците изразиха своята позиция на неприемане на тормоза в училище. В музикалното междучасие заедно се хванаха на българско хоро.

Всички паралелки получиха подарък от МКБППМН град Панагюрище - тетрадка, в която да вписват добри постъпки.